zaterdag 7 januari 2017

Dwerggorzen in winterse omstandigheden

Al geruime tijd wordt er in Noordwijk op een oude akker, begrensd met een stukje ruigte, een tweetal dwerggorzen gezien. Geinspireerd door een aantal mooie foto's van andere hobbyisten besloot ik vrijdag ook maar eens te gaan kijken bij deze schitterende vogels. Een soort die erg veel gelijkenis vertoont met bijvoorbeeld de rietgors. De verschillend tussen rietgorzen en dwerggorzen zijn vrij subtiel. Dit soort waarnemingen in het veld vind ik daarom altijd razend knap. Ontdek zoiets maar eens! De duidelijkste verschillen zijn het kleinere formaat en de warmbruine kleuren op de kop.

Het is een broedvogel uit de taiga streken en een zeldzame wintergast in ons land. Dwerggorzen zijn regelmatig scharrelend op de grond aan te treffen. En als de winterse omstandigheden dan meewerken met rijp, dan is er dus reden te meer om lekker plat op de grond te gaan liggen met de camera op een rijstzag,''brrr!''

Geweldige eerste waarneming van deze soort voor mij persoonlijk, een heuze 'lifer' dus!
Dwerggors - Embiriza pusilla

Dwerggors - Embiriza pusilla

Dwerggors - Embiriza pusilla

Dwerggors - Embiriza pusilla

zaterdag 31 december 2016

Ploeteren voor kanoeten

Gisteren heb ik een middag aan de Brouwersdam vertoefd. Het is in de wintermaanden altijd een verrassende locatie wat vogels betreft, Ik zag onder andere een alk, zwarte zee-eenden, brilduikers, ijseenden, drieteenstrandlopers, paarse strandlopers, middelste zaagbekken, steenlopers, een zilverplevier, een roodkeelduiker en flinke groepen kanoeten! Deze laatste soort hield zich in een mooi groepje op bij een klein plasje van achtergebleven water vanuit het vloedgetij. De kanoeten foerageerden er vrolijk op los rond deze plas en lieten mij op een meter of vier bij de plas naderen zonder dat ze verstoord raakten. Ik besloot er bij te gaan liggen tussen de stenen en basaltblokken. Uiteindelijk een nat pak en en een paar kapotte knieën verder had ik mijn plaatjes te pakken! Helaas niet onder de mooiste lichtomstandigheden, maar heb geprobeerd er toch nog wat van te maken! Tot volgend jaar mensen, en een fijne jaarwisseling uiteraard! Ik wens jullie weer veel mooie natuurervaringen en gezondheid toe in 2017!
Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

zondag 20 november 2016

Een roestende ransuil

Vrijdag stond ik bij een berk waar een ransuil in zat. Voor het eerst maakte ik mee dat een roestende ransuil redelijk vrij in de boom zat! Aanvankelijk was de vogel zeer alert toen ik mijn statief opstelde. Bij elk geluidje wierp de uil een blik mijn kant op. Zelfs het indrukken van mijn sluiterknop werd beantwoord met een alerte blik. Maar na enkele minuten nauwlettend in de gaten te zijn gehouden verslapte de aandacht van de vogel voor mij.

De ransuil leek mijn aanwezigheid te accepteren en gunde hij mij geen blik meer waardig. Voor de aanwezige kraaien kon dit niet worden gezegd. Zij ontkwamen geen moment aan de aandacht van deze prachtige uil als ze eenmaal in de buurt waren. Het was genieten van deze prachtige vogel aan de rand van de bebouwde kom.
Ransuil - Asio otus

Ransuil - Asio otus