zaterdag 31 december 2016

Ploeteren voor kanoeten

Gisteren heb ik een middag aan de Brouwersdam vertoefd. Het is in de wintermaanden altijd een verrassende locatie wat vogels betreft, Ik zag onder andere een alk, zwarte zee-eenden, brilduikers, ijseenden, drieteenstrandlopers, paarse strandlopers, middelste zaagbekken, steenlopers, een zilverplevier, een roodkeelduiker en flinke groepen kanoeten! Deze laatste soort hield zich in een mooi groepje op bij een klein plasje van achtergebleven water vanuit het vloedgetij. De kanoeten foerageerden er vrolijk op los rond deze plas en lieten mij op een meter of vier bij de plas naderen zonder dat ze verstoord raakten. Ik besloot er bij te gaan liggen tussen de stenen en basaltblokken. Uiteindelijk een nat pak en en een paar kapotte knieën verder had ik mijn plaatjes te pakken! Helaas niet onder de mooiste lichtomstandigheden, maar heb geprobeerd er toch nog wat van te maken! Tot volgend jaar mensen, en een fijne jaarwisseling uiteraard! Ik wens jullie weer veel mooie natuurervaringen en gezondheid toe in 2017!
Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus

Kanoet - Calidris canutus