dinsdag 28 april 2015

Reebok in het Alblasserbos

Vanmorgen vroeg uit de veren gegaan om oranjetipjes te gaan fotograferen met mijn nieuwe 100 mm macrolens. Toen ik het bos in liep kwam ik al snel onverwachts een ree tegen! Een mooie bok. Hij keek even op, maar keek ook al weer snel neer en concentreerde zich weer op de twijgjes. Mijn fotografie plannen werden in een fractie van een seconde omgegooid. Omdat de ree weinig aandacht leek te schenken aan mijn aanwezigheid, besloot ik om voorzichtig mijn lens te gaan verwisselen. De nieuwe macrolens was namelijk op mijn camera geschroefd in verband met vlinderfotografie! Ik acteerde heel voorzichtig! Elke beweging overdacht ik en voerde ik in 'slow motion' uit. Met succes! De 100-400 mm telezoom lens zat na ongeveer een minuut op bedachtzaam uitgevoerd wijze op mijn camera en de reebok kwam alleen maar dichterbij! Onvergetelijke momenten! Ik heb wel een aantal keren reeën gezien, maar tot een echte ontmoeting als deze was het nog niet gekomen. Een aantal minuten geweldig genoten van de nabije aanwezigheid (tot ongeveer 30 meter) van deze bok.
Ik zat lekker op de grond met mijn camera op statief voor me, waarbij er lekker druk werd geklikt uiteraard! Heerlijk om zo dichtbij huis reeën te zien en fotograferen. Puur genieten! Ik heb dus weer een hobbymatig hoogtepunt weten bij te schrijven vandaag.
Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

Ree - Capreolus capreolus

maandag 13 april 2015

Ringslang onderzoek Zuid-Holland

Prachtige slangensoort die ringslang. Hij houdt van water en verkiest als biotoop laagveengebieden, moeraslandschappen, vochtige graslanden en broekbossen.
Ringslangen leven voornamelijk van amfibiën en vissen. Het is de grootste slangensoort van ons land en is beslist niet giftig! Ringslangen zetten hun eieren graag af in mest-, compost- of bladerhopen.

Gisteren heb ik in het veld Richard Slagboom geassisteerd bij ringslang onderzoek. We hebben diverse exemplaren gemeten en registraties gemaakt van de buikpatronen. Dit geschiedde door middel van getallenreeksen gebaseerd op basis van de doortekening van de buikschubben.  Ook waren er deze middag enkele mogelijkheden tot het maken van een paar foto's. We vonden in totaal 8 ringslangen in een prachtig gebied in Zuid-Holland.

Het grootste  exemplaar had een lengte van 109,5 cm, een flinke dame in dit geval! Vrouwtjes zijn doorgaans groter dan de mannetjes. Ik ben deze dag getuige geweest
van diverse gedragingen die zeer kenmerkend zijn voor de soort, van het 'voor dood' spelen van de slang op momenten dat hij zich bedreigd voelt, tot aan het ledigen van de anaalklieren over onze handen en de zeldzame 'cobra houding' aan toe. Van dit laatste heb ik helaas geen mooie foto.

Het was een geslaagde middag met schitterende dieren! Ik ben blij dat ik de werkgroep een keer mocht assisteren bij een inventarisatie. De ringslangen werkgroep Zuid-Holland acteert in opdracht van RAVON (Reptielen Amfibiën Vissen Onderzoek Nederland). De werkgroep houdt zich bezig met diverse activiteiten waarbij onder andere de provincie grondig geinventariseerd wordt, de oorsprong van populaties worden bepaald en voorlichting wordt gegeven over de aanleg van broeihopen e.d.
Aan een ieder bij deze de oproep om ringslang waarnemingen altijd in te voeren op waarneming.nl. Dit kan belangrijke informatie zijn voor het lopende verspreidingsonderzoek!

Klik hier voor meer informatie over de ringslangen werkgroep Zuid-Holland via de RAVON site.

Succes met het verdere onderzoek! Dat de soort maar snel mag uitwaaieren richting de Alblasserwaard!
Ringslang - Natrix natrix

Ringslang - Natrix natrix

Ringslang - Natrix natrix


zaterdag 4 april 2015

De eerste purperreiger waarneming van de Alblasserwaard in 2015

Ze zijn weer terug, de purperreigers! Dit fraaie exemplaar liet zich even fraai zien voor een dunne rietkraag in Oud-Alblas. Het betreft  de eerste gedocumenteerde waarneming van deze soort voor de Alblasserwaard dit jaar. Net niet de eerste van de provincie Zuid-Holland, die waarneming is in Lexmond gedaan. Als ik iets minder plaatjes had geschoten, de vernieuwde OBS mapp applicatie iets sneller onder de knie zou hebben gehad en mijn telefoon iets eerder connectie zou hebben gemaakt met een GPS satelliet, dan was ik wellicht de eerste van de provincie geweest! Maar ach, het gaat mij om de kwaliteit van de waarneming. Lekker dichtbij voor de foto zo! Een sieraad voor de Alblasserwaard, deze prachtige reigersoort. 'Good to have them back from Africa'!
Purperreiger - Ardea purpurea