zaterdag 17 januari 2015

Specht van musformaat!

Vandaag weer even een wandeling gemaakt door het Alblasserbos in Papendrecht. Aanvankelijk was ik weer bezig met verwoede pogingen om goudhaantjes op de plaat vast te leggen, totdat de kleine bonte specht op de achtergrond ten tonele verscheen. Een nieuwe soort voor mij!Een vrouwtje in dit geval, te herkennen aan het ontbrekende rood in het verenkleed. Na de vogel een poosje gevolgd te hebben, bleek deze redelijk benaderbaar. Heerlijke momenten in het zonnetje! Het was af en toe lastig het druk foeragerende vogeltje te blijven volgen van boom naar boom. Moeilijkheidsfactor zit vooral in het feit dat de kleine bonte specht niet veel groter is dan een huismus.

Kleine bonte specht - Dendrocopos minor


zondag 4 januari 2015

Een 'Zeeland en Goeree-Overflakkee' dag!

Eergisteren met Jonathan een dag Zeeland op het programma gezet. We hebben diverse mooie gebieden bezocht, waaronder de Koudekerksche inlaag en de Prunjepolder. Ook hebben we de havens van Neeltje jans en de Brouwersdam gescand op bijzonderheden.
Op Goeree-Overflakkee kwamen de kijkers en camera's ook nog tevoorschijn bij Battenoord (voor de flamingo groep die daar al jaren buitendijks verblijft in de wintermaanden) en de havens van Stellendam, waar vooral buitendijks van de buitenhaven altijd veel steltlopers zijn te zien.

De dag vloog daarom ook voorbij. Ik heb zelf nog een aantal nieuwe soorten kunnen bijschrijven, te weten:
  • Kuifduiker (Podiceps auritus)
  • Zwarte rotgans (Branta bernicla)
  • Zwarte Zeekoet (Cepphus grylle)
  • Kuifaalscholver (Phalacrocrax aristotelis)
  • Europese flamingo (Phoenicopterus roseus)
De kuifaalscholver betreft mijn eerste nationale waarneming, deze had ik dusver alleen nog maar gezien bij mijn weekend trip naar de Farne Islands. Met name de tweede nieuwe soort die ik noem was een fraaie ontdekking van Jonathan, die probleemloos uit een groep van honderden rotganzen in de polder van de Koudekerksche inlaag (op grote afstand) die ene zwarte rotgans eruit weet te pikken met zijn telescoop. Een kundig staaltje vogelen was het!
En ook uiterst leerzaam voor mij. Ik weet nu dat ik voortaan op de zwarte buik, witte flank en de 'dikkere' witte halsband moet letten bij het herkennen van de zwarte rotgans ten opzichte van de 'gewone' rotgans.

Buiten het feit dat het zeer leerzaam was om met Jonathan op stap te gaan, was het ook nog eens gezellig, en bovendien een fotogenieke vogeldag. Leuke soorten als oeverpieper en kramsvogel werkten goed mee. Ook maakten we nog  een bloederig tafereel mee aan de Brouwersdam, waar we tijdens onze zoektocht naar de zwarte zeekoet in onze ooghoeken meekregen dat een fuut ten prooi viel aan een grote mantelmeeuw. Dit leverde een gevecht op, waarbij de fuut zichzelf tot zijn laatste adem kranig verweerde. Het dier was op een gegeven moment dusdanig verwond dat hij door het aantasten van zijn zenuwstelsel diverse spastische ongecontroleerde bewegingen liet zien. Maar zelfs in deze fase verweerde hij zich dapper en probeerde van zich af te bijten.
Kramsvogel - Turdus Pilaris

Kramsvogel - Turdus Pilaris
Kramsvogel - Turdus pilaris


Oeverpieper - Anthus petrosus

Grote mantelmeeuw (Larus marinus) versus Fuut (Podiceps cristatus)

Grote mantelmeeuw (Larus marinus) versus Fuut (Podiceps cristatus)

We eindigden de dag in het gehuchtje Battenoord. De flamingo groep buitendijks ter plaatse levert een Zuid-Europees sfeertje op Goeree-Overflakkee op. De samenstelling van de groep is een mix van Chileense flamingo's en Europese flamingo's. De Europese flamingo's (Flamingo roseus) zijn te herkennen aan de zwarte vleugelpunten. De Chileense flamingo's worden als exoot getypeerd en zijn vermoedelijk uitgezet, vrijgelaten, of ontsnapt. Dit blijft een misterie. Deze soort is vooral te herkennen aan de grijze poten en rode kniën.

Het was in ieder geval leuk om de groep te hebben gezien bij een ondergaande zon:

Mix Chileense flamingo (Phoenicopterus chilensis) en Europese / Gewone flamingo (Phoenicopterus roseus)

Jonathan heeft ook een verslag op zijn blogspot pagina gezet. Erg leuk om te lezen. Hij laat hier ook zijn digiscoping fotoresultaten zien van de Zwarte rotgans.

Het was een geslaagde, veelzijdige dag!