zaterdag 19 juli 2014

Zelfs de vogels vonden het te warm!

Gisteren op de veluwe in een boshutje gezeten. Mijn idee was dat door het warme weer veel vogels toevlucht zouden zoeken naar het vijvertje voor de hut om te badderen en te drinken. Dit bleek niet het geval! Weinig vogels die de moeite namen! Waarschijnlijk vonden ze het gewoon te warm om de reis te ondernemen.

Gelukkig kon ik mijn teleurstelling enigszins wegpoetsen door een leuke foto te maken van een sijsje dat even snel wat kwam drinken.

Hier de foto:
Sijs - Spinus spinus

zaterdag 5 juli 2014

Het gaat hier goed met de purperreigers!

In de Alblasserwaard gaat het erg goed met de purperreigers. Door medeleden van de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard zijn er afgelopen broedseizoen 165 nesten geteld in de rietlanden van Kinderdijk, een record! In 2013 zijn er 120 nesten geteld en in het jaar daarvoor 80. Een ruimschootse verdubbeling van het aantal nesten in 2 jaar tijd dus! Aan voedsel geen gebrek in de polder om de jongen groot brengen. Er zitten momenteel heel veel veldmuizen in de polder.
Toen ik vandaag de kans kreeg om een purperreiger te volgen tijdens het foerageren constateerde ik dat deze 5 muizen naar binnen werkte in nauwelijks een kwartier tijd!

Hier de foto's:

Purperreiger - Ardea purpurea

Purperreiger - Ardea purpurea

Purperreiger - Ardea purpurea

In het vervolg van mijn polderronde kwam ik langs een erf ook een aantal boerenzwaluwen tegen, die met hun vleugels wapperden om de veren te drogen na de regen die kort hiervoor was gevallen:
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Op deze manier toch weer voor mezelf verwerkt dat ik afgelopen donderdagavond moest werken toen er een prachtige koereiger vlakbij huis werd gespot!

 Bedankt voor jullie reacties op vorige blogberichten!